Skansen ze słów

2 marca 2016 Wszystkie Możliwość komentowania Skansen ze słów została wyłączona

Skansen ze słów – tak swój nowy tomik poezji określił Pan Juliusz Wątroba na spotkaniu z cyklu poświęconego gwarze, które odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasienicy dnia 1 marca 2016 roku. Prezentowany tomik wierszy nosi tytuł „Wczora Była Niedzieliczka”, jest podzielony na dziewięć części tematycznych np. „Moji miejsce”, „Jyeno na dobre” i zawiera słowniczek wyrazów gwarowych użytych w tekstach.

Przypomnę, że wcześniej ukazały się dwa tomiki „To było wczora” i „Herbowizna”. Pan Juliusz zdaje sobie sprawę, że… „nasza gwara rozpłynęła się, odeszła z ludźmi, z chatami krytymi strzechą ustępując miejsca nowemu światu… i właśnie dlatego robię co mogę, żeby przenieść w nowe pokolenie mowę Ojców, która jest naszym dziedzictwem i bezcennym bogactwem”.
Inspiracją do wydania kolejnego tomiku w gwarze była Ogólnopolska Konferencja Dialektologiczna, odbywająca się w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pan Juliusz brał udział w tej konferencji, na której prof. dr hab. Jadwiga Wronicz z Instytutu Języka Polskiego PAN wygłosiła referat pt. „System gwarowy w tekście poetyckim twórczości Juliusza Wątroby.” W swoim referacie Pani Profesor bardzo pięknie określiła gwarę, jaką posługuje się nasz Poeta pisząc… „Tak czystej gwary prawie nie spotyka się w żywym języku – jest ona wynikiem zamysłu autora, który to co „było wczora” przekazał nie tylko odtwarzając zapamiętane zdarzenia i obrazy, ale i językiem, który był wczora, a który stanowi dla Niego cząstkę dziedzictwa…”.
Ciekawym dopełnieniem tomiku są reprodukcje obrazów i rzeźb twórców ludowych z naszego regionu, szczególnie cenne dla Pana Wątroby są prace Józefa Brychcego z Rudzicy.
W czasie spotkania Poeta uświadomił uczestnikom ile zachodu wymaga wydanie książki, ile trzeba odwiedzić osób, zdobyć zaświadczeń i zgód na publikację reprodukcji prac. Pan Juliusz przedstawił swoje utwory w sposób tematyczny np. poświęcone zwierzętom, przyrodzie, religii, ludziom.
Z powodu niesprzyjających spacerom warunków atmosferycznych – opady śniegu, spotkanie było bardzo kameralne, w niemalże rodzinnej atmosferze, która wszystkim uczestnikom przypadła do gustu.

O Autorze