Każdy czytelnik zarejestrowany w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasienicy, posiadający kartę czytelnika, może w dowolnym momencie zalogować się do swojego konta.

Aby uzyskać dostęp do  Konta należy:

  1. Wejść na stronę internetową GBP w Jasienicy (gbpjasienic.pl) i wybrać katalog książek – On-Line, a następnie zakładkę KONTO.
  2. Podać identyfikator i hasło.

Czytelnik, w momencie zapisu do GBP w Jasienicy, otrzymuje unikalny numer użytkownika tzw. identyfikator (znajduje się on na wydanej przez bibliotekę elektronicznej karcie czytelnika) oraz ustala hasło dostępu, które należy zmienić po pierwszym logowaniu do konta czytelnika.

REZERWACJA to odłożenie dowolnego, dostępnego w bibliotece egzemplarza książki. Chcąc zarezerwować dany egzemplarz należy obok opisu bibliograficznego książki wybrać link „zarezerwuj egzemplarz”. Czytelnik zobowiązany jest odebrać zarezerwowaną książkę w ciągu 7 dni roboczych. Po tym czasie rezerwacja będzie skasowana.
Opcja rezerwacja w godzinach pracy GBP w Jasienicy i filiach jest zablokowana.

ZAMAWIANIE  odnosi się do książek aktualnie niedostępnych w bibliotece, np. wypożyczonych przez innego czytelnika. Czytelnik ustawia się w tzw. kolejce po książkę.
Chcąc zamówić dany egzemplarz Czytelnik wybiera znajdujący się obok opisu bibliograficznego link „zamawiam wydanie”.
O dostępności zamówionej książki Czytelnik zostanie powiadomiony automatycznie pocztą elektroniczną na podany wcześniej bibliotekarzowi adres e-mail.
Po otrzymaniu informacji, że dany egzemplarz wrócił do biblioteki, Czytelnik zobowiązany jest odebrać go w ciągu 7 dni roboczych. Po tym czasie zamówienie będzie skasowane.
Zamawiać książki można całodobowo.
W przypadku przetrzymywania książek system blokuje opcje rezerwacji i zamawiania, podając komunikat „ operacja nie może być zrealizowana”

…….