Odznaczenia państwowe dla Bibliotekarek

15 września 2017 Wszystkie Możliwość komentowania Odznaczenia państwowe dla Bibliotekarek została wyłączona

Jesteśmy dumni i szczęśliwi, ponieważ w dniu 14 września 2017 r.,  podczas  uroczystości z okazji 60-lecia GBP w Jasienicy emerytowane bibliotekarki Gminnej biblioteki Publicznej w Jasienicy, Joanna Kubaczka i Helena Podstawna, zostały uhonorowane odznaczeniami państwowymi.

Bardzo serdecznie gratulujemy odznaczeń!

 

Ważnym punktem świętowania jubileuszu Biblioteki było nadanie wysokich odznaczeń państwowych emerytowanym bibliotekarkom – paniom Joannie Kubaczce i Helenie Podstawnej.

Pani Joanna Kubaczka otrzymała medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” a Pani Helena Podstawna otrzymała „Srebrny Krzyż Zasługi”.  Aktu wręczenia odznaczeń dokonał I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz.

Panią Joannę znamy przede wszystkim jako wielkiego społecznika, pedagoga i inicjatorkę wielu kulturalnych i społecznych przedsięwzięć.  To Ona w 1957 roku założyła bibliotekę i kierowała nią przez 44 lata. W czasie swojej pracy zawodowej mocno promowała i chroniła od zapomnienia kulturę regionalną i lokalnych twórców. Współredagowała miesięcznik „Jasienica”, pisywała i publikowała swoje felietony będące wyrazem Jej głębokiej troski o lokalne środowisko, kulturę oraz szczęście i godność człowieka. Jest  również redaktorem pierwszego kalendarza gminnego A. D. 2000 i autorką książki „700 lat Jasienicy”, w której opisuje dzieje kościoła katolickiego w Jasienicy oraz inne ważne wydarzenia z dziejów całej miejscowości. W swojej książce utrwaliła wiele cennych informacji na temat życia, historii, rozwoju kultury oraz religii mieszkańców Jasienicy.   Pani Kubaczkowa w lokalnym środowisku postrzegana była i jest jako „wielka jasienicka indywidualność na miarę drugiej połowy XX wieku, której drogowskazem w pracy społeczno-zawodowej było powiedzenie „per aspera ad astra”, czyli przez trudy i cierpienia do sukcesu” (E. Hadula). Pani Joanna niestrudzenie walczyła o dobro dla Bibliotek naszej Gminy, które mimo wielu zawirowań i problemów były i są wzorem dla innych placówek. Przez swoich współpracowników uważana była jako dobry i wymagający szef, a jako bibliotekarz, nauczyciel i społecznik zyskała sobie przychylność, sympatię i życzliwość mieszkańców Jasienicy, a dla wielu jest niekwestionowanym autorytetem.

Pani Helena Podstawna zapisała się w sercach wielu przede wszystkim jako nauczyciel polonista cieszący się wielkim szacunkiem i wdzięcznością. Nie należy zapominać, że w latach od 1973 do 2015 roku była również cenionym bibliotekarzem oddanym sprawom Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy i czytelnictwu. Przez ręce Pani Podstawnej przeszły tysiące opracowywanych i wypożyczanych książek. Swoim wielkim zaangażowaniem w codzienną pracę, a także w życie lokalnej społeczności oraz otwartością, życzliwością i gotowością niesienia pomocy przyczyniała się do rozwoju i upowszechniania szeroko pojętej kultury oraz czytelnictwa wśród mieszkańców Jasienicy. Dla młodych bibliotekarzy jest nadal nauczycielem bibliotekarskiego rzemiosła oraz wielkim miłośnikiem książki i czytelnictwa. Ponadto jest autorką 6 tomów pięknych bibliotecznych Kronik, które powstały w latach 1989-2015, będących skarbnicą wiedzy na temat działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy. Przez szereg ostatnich lat Pani Helena w ramach zaangażowania w życie kulturalne lokalnego społeczeństwa, jako wolontariusz, zasiadała w jury wielu konkursów organizowanych na terenie Gminy Jasienica, których celem było i jest promowanie w lokalnym środowisku piękna polskiej i regionalnej mowy. Dziś GBP w Jasienicy w osobie Pani Heleny Podstawnej ma wielkiego i oddanego przyjaciela, który chociaż na emeryturze to nadal bardzo chętnie, jako bibliotekarz-wolontariusz, służy pomocą w organizowaniu spotkań autorskich, kulturalno-edukacyjnych, profilaktycznych i czytelniczych, promując literaturę i czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Pani Helena jest też korektorem i redaktorem tekstów w gwarze Śląska Cieszyńskiego, promujących tradycje i zwyczaje, publikowanych na łamach lokalnego miesięcznika, a to wszystko z miłości do gwary, kultury i w ramach wolontariatu.

Fot. Aneta Tolasz

 

O Autorze