Przez historię……

Dzieje Biblioteki w Jasienicy sięgają początków 1957 r.

Została ona uruchomiona w bardzo skromnych warunkach pod nazwa Gromadzka Biblioteka Publiczna. Liczyła wówczas zaledwie 320 książek.

Założycielką i długoletnią kierowniczką Biblioteki była Pani mgr Joanna Kubaczka.

Pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej dokonano 13 kwietnia 1957 r. Pod numerem pierwszym wpisanowówczas książkę Austen J. „Duma i uprzedzenie”.

Jasienicka Biblioteka niejednokrotnie w swej historii zmieniała siedzibę. Początkowo mieściła się m.in. w prywatnych mieszkaniach na terenie Jasienicy następnie w Domu Ludowym, czyli w obecnej siedzibie Urzędu Gminy.

W roku 1973 zmieniono nazwę Biblioteki z gromadzkiej na gminną. Dzięki życzliwości i zaradności naczelników gminy Jana Batelta i Romana Grenia oraz staraniom ówczesnej kierowniczki Joanny Kubaczka 27.05.1989 r. uroczyście otwarto nowe pomieszczenia Biblioteki, w których placówka ta mieści się po dzień dzisiejszy.

Po 44 latach kierowania Biblioteką Pani Joanna Kubaczka przeszła na emeryturę, a obowiązki Dyrektora przejęła Pani Maria Hareńczyk.

Na 50 lat działalności naszej biblioteki złożyła się praca następujących osób: Joanna Kubaczka, Helena Podstawna, Olga Mendrek, Maria Hareńczyk, Danuta Kuś, Joanna Brzuska i Magdalena Waliczek.

Z roku na rok wzrasta ilość książek oraz czytelników. Obecnie księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej liczy 21410 woluminów,z których korzysta ponad 1200 czytelników.

W 2003 r. w czytelni Biblioteki Wójt Gminy Jasienica mgr inż. Janusz Pierzyna otworzył „Gminne Centrum Informacji.”

Po roku jego działalności sprzęt komputerowy został przekazany GBP, dzięki czemu mogliśmy uruchomić Czytelnię Internetową służącą wszystkim mieszkańcom.

W 2005 r. w ramach ministerialnego programu informatyzacji Bibliotek IKONKA nasza biblioteka otrzymała trzy dodatkowe stanowiska komputerowe.

W 2004 r. została rozpoczęta komputeryzacja Biblioteki poprzez tworzenie elektronicznej bazy danych księgozbioru.

Dzięki koncentracji sił na szybkim tworzeniu bazy danych możemy już poszczycić się elektronicznym sposobem udostępniania księgozbioru.

W marcu 2016 roku Pani Dyrektor Maria Hareńczyk przeszła na emeryturę, a 01.06.2016 r. nowym Dyrektorem GBP w Jasienicy została Pani Magdalena Waliczek.